Bestuur en repertoire-commissie


Bestuur Mr P's Singers

Het bestuur van de Mr P's Singers bestaat uit drie koorleden: voorzitter Menno de Metz, penningmeester Rob Dries en secretaris Hans van Alsté

Menno

Menno de Metz voorzitter

Hans Van Alsté secretaris

bestuur penningmeester Mr P's Singers Rob Dries

Rob Dries penningmeester

De repertoire-commissie

De repertoire-commissie bestaat uit Herman Fleuren, Jos Smit, Emiel Hoefnagel en Frits Janssen. Deze commissie stelt een lijst van ongeveer 50 liedjes samen. Daaruit kan Emiel, de dirigent en begeleider, putten. Hij maakt uiteindelijk de keuze, want hij moet het op de piano of gitaar kunnen spelen.

De repertoire-commissie is ingesteld om Emiel werk uit handen te nemen, want tot nu toe zocht hij liedjes uit, en kopieerde de teksten voor de koorleden. Hij maakt een keuze uit de lijst. Hij zet eventueel wat extra informatie bij de, uiteindelijk door hem gekozen, nummers. Het kopiëren en verspreiden van de teksten wordt verzorgd door Corien Daems. 

Alle koorleden kunnen nummers aandragen bij de repertoirecommissie.