Op-tv.jpg gaat niet door

Update Mr P’s op televisie

Helaas hebben de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan ook consequenties voor het televisieprogramma waar we misschien aan mee zouden werken. Blue Circle heeft moeten besluiten om per direct alle voorbereidingen en werkzaamheden stil te leggen. Het is nog onzeker óf, dan wel wanneer het programma doorgang Lees meer…

Deel dit
Gezondheid

Repetities koor geannuleerd

Emiel heeft in overleg met het bestuur besloten  de twee komende repetities af te blazen i.v.m. het Coronavirus. We kijken of we op 30 maart of in april weer gaan zingen. Je wordt op de hoogte gehouden via de groepsapp en via de nieuwsbrief.

Deel dit
Emiel Hoefnagel

Emiel Hoefnagel is een harde werker

Emiel heeft voor de koorleden die graag de bladmuziek downloaden bestanden gestuurd van de nieuwe nummers: Ai, ai Olga en Mull of Kintyre kijk in de rechter sidebar van de homepage . Voor iedereen die niet geholpen is met bladmuziek, heeft hij de verschillende stemmen van de nieuwe nummers ingezongen. Lees meer…

Deel dit
Mr P's op TV

Mr P’s Singers op de televisie

Esther is redacteur bij Blue Circle. Zij gaat een programma maken voor de Evangelische omroep over hersenaandoeningen (EO/NPO2) waar wij misschien  aan mee zullen werken.  Ze komt om kennis met ons te maken. De andere koren die vorig jaar meededen aan ‘Scienc Meets Music’, zijn ook benaderd, net als Erik Lees meer…

Deel dit
AVL

Algemene Ledenvergadering 2020

19.30-20.00   1. Opening en vaststellen agenda 2. Goedkeuren van de notulen 25 febr. 2019 3. Jaaroverzicht 2019 a.Toelichting jaarcijfers 2019 b. Financieel overzicht c. Kascommissie ( Herman Fleuren en Martin Waijer) 4. Verzoek aan de ALV om in te stemmen met het gevoerde beleid en het bestuur decharge te Lees meer…

Deel dit