Voorbereiding grotere optredens 2018


Het bestuur

Op dinsdag 13 febr. vergaderde het bestuur over de organisatie van 2 grotere optredens in 2018. Daar hebben we immers subsidie voor gekregen! Lees op de pagina voor leden wat de stand van zaken is.