Verslag ALV en …


Op de pagina voor leden staat het verslag van de ALV van 22-01-2018. 

Het bestuur heeft, samen met een tweetal leden en onze dirigent Emiel, een eerste overleg gehad over onze optredens in 2018. We hebben daar immers een fikse subsidie voor gehad van de gemeente Nijmegen en moeten dus plannen maken. Mogelijkheden en ideeën zijn besproken. De eerste acties zijn afgesproken. U hoort er spoedig meer van.