Repertoire en meer…


De Schakel/ruimte voor de Mr P’s Singers

Er is weer contact geweest met de gemeente over onze “krappe jas” op de kooravonden. We hebben meer dan 40 leden! Ze zijn “ermee bezig”. Gekeken wordt nu naar een andere locatie. Op de maandagavond zijn er geen mogelijkheden in De Schakel, wel op vrijdagavond. Gezien de mogelijkheden van leden en dirigent is dat geen optie.

Repertoire-commissie

We hebben op 19 maart een lijst met nummers gekregen die op ons repertoire staan. We kunnen 10 nummers aanvinken die we minder graag zingen. De mensen die er die avond niet waren krijgen natuurlijk die kans nog. De commissie gaat er mee aan de slag.