Niet Sara en beamerzaken


Emiel afwezig

Emiel heeft vorige week al aangegeven dat hij op 24 september niet het koor kan dirigeren en begeleiden. Daarvoor in de plaats zou Sara, die we al eens eerder zagen, komen. Jammer genoeg kan Sara ook niet. Nu komt de moeder van Sara:  Uschi, ze is dirigente .

 

Beamer en Power Point

Het bestuur is in overleg met Emiel aan het onderzoeken of we kunnen zingen met geprojecteerde liedteksten. Gaat het goed, bevalt het en is het betaalbaar? Het is een alternatief voor de klappers met teksten.

Voordelen:

  • Mensen zitten rechtop en kijken naar voren tijdens het zingen. Goed voor de stem en contact met de dirigent
  • Koorleden kunnen kiezen om te gaan staan, dan is de tekst ook leesbaar. Wel even achterin gaan staan ūüôā
  • Er kan een onbeperkt repertoire worden opgenomen
  • De koorleden hoeven niet zelf meer te zoeken naar nummers
  • Er is meer ruimte op de tafels, er zullen dus minder tafels nodig zijn

Leden die de klapper willen of moeten blijven gebruiken kunnen dat gewoon doen.

Er wordt er nu gewerkt aan een Power Point presentatie.  Daarin komen op alfabetische volgorde de nummers die we zingen.  Wat het beste lettertype, wat de beste lettergrootte en wat de beste layout van dia's in de presentatie is, zoeken we in de komende keren dat we zingen met elkaar uit. Ook hoe we de tafels en stoelen het beste kunnen zetten moeten we samen uitvinden. Het is werk in uitvoering, niet af en in testfase. Vragen, tips, opmerkingen? Stuur een e-mail naar: info@mrpssingers.nl als er geen gelegenheid is om dit te doen op de kooravond.