Kleine aanpassing agenda ALV

Maandag 25 februari is 20.30 uur een Algemene ledenvergadering. Op de website pagina "koorleden" vind je de stukken:  notulen ALV 22/1/2018, jaarverslag 2018, financieel jaarverslag 2018, begroting 2019. De pagina is beschermd met een wachtwoord, dat is bekend. Je kan het nog eens opvragen door een e-mail te sturen naar ada@mrpssingers.nl

 

Agenda

  1. Inleiding door de voorzitter, agenda
  2. Notulen ALV 22/1/2018
  3. Jaarverslag 2018
  4. Financieel verslag 2018
  5. Begroting 2019
  6. Wisseling leden repertoirecommissie
  7. Wisseling leden kascommissie
  8. Vragen en opmerkingen
  9. Afsluiting
Categorieën: nieuws