Geslaagd: Zingen met Parkinson

Bedankt alle…………

Mensen die zich gisteren met Emiel hebben ingezet om deze eerste “Zingen met Parkinson” een succes te maken. Dat geldt niet alleen voor de artiesten, die een bloemetje kregen, maar ook voor de koorleden die diverse hand-en spandiensten vervulden als: gasten verwelkomen, lunch -en drankbonnen uitdelen, de weg wijzen naar toiletten en zaal, helpen de zaal aankleden en op orde brengen, regelingen treffen met de cateraar, voor de financiële afwikkeling zorgen……..er komt heel wat bij zo’n organisatie kijken.

Ook een pluim voor de medewerkers van wijkcentrum Dukenburg. Vriendelijk en goed!

De eerste reacties die we binnenkregen waren enthousiast. Een mevrouw vertelde dat ze jaren niet gezongen had, het heerlijk had gevonden en haar stem kwijt was. Een ander meldde dat ze niet kon wachten op de volgende keer….

Motor en initiatiefnemer Emiel heeft dit toch maar goed voor elkaar gekregen en er hard voor gewerkt. Terecht zong onze eigen Frans hem toe!

Er staan meer foto’s op: Zingen met Parkinson

 

 

 

Deel dit