AVL actiepunten en..


De leden van het koor krijgen de notulen van de algemene ledenvergadering zo spoedig mogelijk. En paar zaken die besproken zijn:

  • De notulen van de ALV van 2016 zijn goedgekeurd
  • Het bestuur/penningmeester is decharge verleend voor de begroting over 2017
  • Het huishoudelijk reglement is vastgesteld

Dit is de actielijst voor koor en bestuur zoals in de AVL besproken

  • Vacatures: secretaris bestuur, lid repertoirecommissie, reservelid repertoirecommissie. Iedereen wordt gevraagd na te denken of je die functie wilt vervullen. Het bestuur zal met een voorstel komen.
  • Er wordt door bestuur en dirigent nagedacht over externe optredens. Zij worden gesteund door een of twee koorleden. Daarna doen ze een voorstel aan de andere koorleden.

Voor de kascontrole volgende jaar heeft Martin zich aangeboden. Henk wordt bedankt voor zijn verdiensten!