Algemene ledenvergadering en foto’s

  • door
  • nieuws

ALV

Maandag 25 februari is er na de pauze een Algemene ledenvergadering. Op pagina “koorleden” vind je de stukken: jaarverslag, concept begroting 2019, financieel jaarverslag 2018. De pagina is beschermd met een wachtwoord, dat is bekend. Je kan het nog eens opvragen door een e-mail te sturen naar ada@mrpssingers.nl

Agenda ALV

  1. Inleiding door de voorzitter, agenda
  2. Jaarverslag
  3. Financieel verslag 2018
  4. Begroting 2019
  5. Wisseling leden repertoirecommissie
  6. Wisseling leden kascommissie
  7. Vragen en opmerkingen
  8. Afsluiting

 

 

Foto's en inschrijven Zingen met Parkinson

Maandag de 18e februari is er geen kooravond! Even pauze na alle optredens.

Onder pagina koorleden vind je de pagina: science meets music. Onder een kort verslag zie je foto’s gemaakt door Loes en Emiel. Je kunt ze downloaden. In december worden ze verwijderd. Op de foto klikken, rechter muisknop indrukken en kiezen voor opslaan als…

Inschrijven alleen voor koorleden op Zingen met Parkinson op onze website! scheelt je €3.50 🙂 Klik op de blauwe zin (link)

Op de website van  Zingen met Parkinson staat en komt meer informatie over de hele happening.

Deel dit