Nieuwe leden en ALV


Het wordt steeds beter en groter ons koor! Vandaag waren er drie mensen die kwamen kennismaken: Ingrid, Marian en Frans. Vorige week was Thea ( 2e) er. Zij wil graag komen, is druk bezig met het regelen van vervoer. Zoveel mensen, zoveel namen te onthouden! Ada wil volgende week met haar telefoon snel een kiekje maken van ieders hoofd. Poseren is niet nodig! Liever zelf een “hoofd” inleveren? Stuur dat dan op naar: ada@metziontwerp.nl Daarna maakt ze een ledenlijst met “hoofden”. Ieder krijgt een print van de lijst voor in de muziekklapper.

Volgende week besteden we een deel van de avond aan de algemene ledenvergadering. In de pauze een klein hapje en naast koffie en thee schenken we ook een glas bier/wijn/frisdrank.

Agenda ALV Mr P’s Singers 22 januari 2018 20.25 – 21.00 uurborrelhapjes
1. Opening door voorzitter, agenda 20.25 uur
2. Jaaroverzicht 2015 – 2017 20.30 uur
3. Notulen ALV 14 november 2017 20.35 uur
4. Financiëel overzicht 2017 en concept begroting 2018 20.40 uur
• Kascommissie
• Subsidie voor organisatie en uitvoering van optredens
• Giften
5. Huishoudelijk reglement (aanvulling statuten) 20.45 uur
• werkwijze kascommissie
• werkwijze repertoirecommisssie
• rol dirigent
6. Rondvraag 20.50 uur
7. Sluiting 21.00 uur

De stukken staan op de pagina voor koorleden.

 

Deel dit